Produktion

Al glasfiberarbejde er dansk håndoplægning.
Styrken er over normale krav.